03

güzel sanatlar ve tasarım fakültesi hakkında

about the faculty of fine arts and design 

TASARIMCILAR/ DESIGNERS
BİZE ULAŞIN/ CONTACT US
GSTF / FFAD WEBSITE
İEÜ / IEU WEBSITE

Design functions within an area where the knowledge on management, marketing, production and consumption are important and within the socio-economic and cultural context of human-environment relations. The Faculty of Fine Arts and Design, which appropriates a wide perspective in design, is composed of different design disciplines that work in unity and harmony with each other. In this context, while the programs respond to the needs of the local and global markets, they also develop students’ design vision and guides them into developing their own designer identities.

Tasarım, kültürel ve sosyo- ekonomik kapsamda, insan- çevre ilişkisinde, üretim ve tüketim, pazarlama ve yönetim bilgisinin önemli olduğu bir alanda işlev görür. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi konuya geniş bir perspektifle yaklaşarak birbiri ile bütünlük ve harmoni içinde çalışan değişik tasarım disiplinleri içerir.

Bu bağlamda programlar bir yandan yerel ve küresel pazarın gereksinimlerine yanıt verirken, diğer yandan öğrencilerin tasarım vizyonunu geliştirir ve onları, kendi kişisel tasarım kimliklerini oluşturmaya yönlendirir.

© 2017 by Jörn Fröhlich

GÜZEL SANATLAR & TASARIM FAKÜLTESİ (GSTF) / FACULTY OF FINE ARTS & DESIGN (FFAD)     I     İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ / IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now